PRIVACYBELEID

Algemene bepalingen

De online winkel Het Bressehuis, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

De bron van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de webshop van Het Bressehuis is gemaakt.

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

Doel van de gegevensverwerking

Het Bressehuis verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en nieuwe producten van Het Bressehuis. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail (hetbressehuis@gmail.com) of per brief melden aan Het Bressehuis.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is

De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Het Bressehuis uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Het Bressehuis uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich daartegen verzetten 

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens

2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens

3. het recht op wissing van persoonsgegevens

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

5. het recht op dataportabiliteit

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op hetbressehuis@gmail.com

Beveiliging van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

Slotbepalingen

Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website Het Bressehuis, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.


Deze Regels treden in effect op 01/07/2021.